Menu

Bij ons in GroeiGroenGroepen

Geen items gevonden...

Agenda

GroeiGroenGroepen

Geen items gevonden...

Over onze groep

Bij ons in de GroeiGroen…

komen de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben wekelijks bij elkaar. De leerstof in de klas kunnen ze vaak al vanuit zichzelf zodat ze niet tot leren komen. In de groeigroen krijgen ze uitdagende lesstof die de kinderen leren leren, leren denken en waar ze elkaar ontmoeten.

De les starten we met leren denken. In de onderbouw maken we gebruik van de denksleutels. Denksleutels zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken.
In de bovenbouw houden we ons bezig met mindset, hoe denken we over onszelf en hoe denken we over leren?
Daarnaast werken we in groep 7 en 8 met de stelling van de week. Hoe kun je anderen overtuigen van jouw mening, hoe komt dat het beste over bij de ander? Hoe kun je in discussie/ gesprek gaan met elkaar.

Daarna werken we tijdens de les aan diverse projecten. Deze projecten doen een beroep op de hogere orde denkvaardigheden. Het zijn open opdrachten, waarbij de 21e vaardigheden aan bod komen, zie foto.

Tijdens deze lessen wordt er geobserveerd hoe het proces naar het eindresultaat verloopt, hier krijgen de leerlingen feedback op.
Bij de kleuters gaan we aan het werk over gebouwen, groep 3 krijgt een project over water. Groep 4 krijgt allerlei opdrachten naar aanleiding van het boek: “Ben ik een cheetah”.
Groep 5 t/m 8 werken aan opdrachten uit het vooruitwerklab of de pittige plustorens.
Als laatste krijgen de leerlingen werk mee om in de klas te maken. Dit zijn gesloten en open opdrachten. De leerling weet wat de doelen zijn bij dit werk en weet tevens wat de eisen zijn. Dit is van te voren gecommuniceerd met de leerling. Zo leert de leerling plannen en organiseren.

Dit is in een notendop wat we doen in de groeigroen. We proberen elkaar te helpen waar we kunnen, om te leren van elkaar, maar ook om te ervaren dat je niet alles in één keer hoeft te kunnen. Ik kan het nog niet is belangrijk, maar vooral wat of wie heb je nodig om het wel te kunnen? Hoe ga je ermee om? Het maakt allemaal niet uit, de leerling doet ertoe!

Gwendy Korlaar