• De nieuwe school

  Geloven, groeien en genieten!

 • Wetenschap & Techniek

  Bedrijfsbezoeken in het dorp

 • Mr. Groen van Prinstererschool

  Waarde(n)vol onderwijs!

 • Modulair onderwijs

  Typecursus in groep 7

Uw kind aanmelden bij de Groen van Prinstererschool? aanmeldingsformulier

Speerpunten van onze school

Triple Groen Status: Geloven, Genieten en Groeien...

Groeien in geloof

...en geloven in groei! Niet alleen rekenen en taal zijn belangrijk: kinderen mogen leren om vertrouwen te krijgen in de toekomst en daarom is groeien in geloof ons eerste speerpunt. Dagelijks zingen en bidden we en lezen we samen in de Bijbel aansluitend op de geloofsopvoeding die kinderen thuis en in de kerk krijgen.

Begeleiding op maat

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs! In ons onderwijs gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen en houden we rekening met hun verschillen: meerbegaafde leerlingen gaan naar onze eigen plusgroep, in de groepen wordt verlengde instructie gegeven en voor specifieke leerproblematiek organiseren we gespecialiseerde begeleiding.

Onderwijs op niveau

Niet het resultaat telt, maar de ontwikkeling! Iedere dag werken we als schoolteam aan de kwaliteit van ons onderwijs. Al jaren scoort onze school hoog op onderwijsresultaten, maar onze ambitie reikt verder: het vergroten van de leerlingenbetrokkenheid bij hun leerproces d.m.v. een adaptief (gedifferentieerd en gepersonaliseerd) onderwijsaanbod.

 • (Bijna) dagelijks ontvangt u als ouder nieuws uit onze groepen via de ouderapp. Zo kunt u 's avonds met uw kind napraten over de schooldag. Tijdens de gespreksavonden stemmen we graag de onderwijsbehoeften van uw kind met u af.

  Ouderbetrokkenheid

 • Vanaf groep 4 werken leerlingen regelmatig via hun eigen account op een Chromebook en maken zij in hun digitale schrift hun maakwerk of hun huiswerk via 'classroom'.

  Leren met ICT

 • Vanaf groep 1 leren we de leerlingen spelenderwijs Engels: niet alleen omdat Engels een wereldtaal is, maar ook omdat we daarmee de taalgevoeligheid bij leerlingen stimuleren.

  Engels in alle groepen

 • Leren gaat beter als je graag naar school wilt: om de sociale veiligheid continu te bevorderen oefenen we wekelijks met de Kanjertraining. Zo bevorderen we een goed pedagogisch klimaat.

  Kanjerschool

 • Een leven lang leren: niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich dagelijks, maar ook wij als schoolteam. Ons vak verandert snel, maar als leerkracht blijven we de spil in het geheel.

  Professionele leergemeenschap

 • Zo zagen onze leerlingen eruit in de Gouden Eeuw. Hoe beeldend kan kunst, cultuur & geschiedenis worden?!

  Kunst & cultuur

 • De leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken gaan iedere week naar onze eigen verdiepingsgroepen. Leren leren, hogere denkvaardigheden, ontwikkelen van competenties et cetera zijn aspecten die in deze groepen aan de orde komen.

  GroeiGroen (plusklassen)

 • Wie heeft er een goed idee & wat wil je leren? De mogelijkheden zijn eindeloos: verzin je eigen onderwerp voor een werkstuk of doe mee aan een workshop.

  Curriculum vernieuwing

Onze groepen

 • Vlindergroep (groep 1)

  1. Agnes van Halteren
  2. Corette van Valkenhoef
  Read more
 • Vogelgroep (groep 2)

  1. Froukje v/d Gugten
  2. Heske van Diermen
  Read more
 • Groep 3

  1. Willeke de Graaf
  2. Klarina Ferkranus
  Read more
 • Groep 4

  1. Carola de Haan
  2. Aline Koelewijn
  Read more
 • Groep 5

  1. Willemijn de Graaf
  2. Natasja van Rossum
  Read more
 • Groep 6

  1. Karin Koelewijn
  2. Aline Koelewijn
  Read more
 • Groep 7

  1. Hester Heinen
  2. Joke Verburg
  Read more
 • Groep 8

  1. Carla de Graaf
  2. Hester Heinen
  Read more
 • Directie en IB

  1. Sjoerd Koelewijn (directeur)
  2. Rianne Hagebeuk (IB-er)
  Read more